Litanie

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Imienia Jezus

Litania do Miłosierdzia Bożego

Litania do Ducha Świętego

Litania Loretańska

Litania do Wszystkich Świętych

Litania do Świętego Józefa

Litania do Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II

Litania do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Litania za Zmarłych

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednocznone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości
i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,
zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.


W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego
Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu
grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą
Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków.
Amen.

Litania do Imienia Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta, Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Jezu.

W. Jezu, usłysz nas.
O. Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone",
daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości,
abyśmy Cię z całego serca, ustami i uczynkiem miłowali
i nigdy nie przestawali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością
świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz
Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę, za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechego,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,
ufamy Tobie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie
w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarowujesz za nas,
w każdej Mszy Świętej - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz
grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione,
a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie
i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy
w największych nawet trudnościach nie poddawali się
rozpaczy,lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją,
która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem
Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków.
Amen.

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie, zmiłuj się nad nami.
Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami.
Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, w nas przebywający, zmiłuj się nad nami.
Duchu mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Duchu miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami.
Duchu pokory i czystości, zmiłuj się nad nami.
Duchu dobroci i cichości, zmiłuj się nad nami.
Duchu różnorakich łask, zmiłuj się nad nami.
Duchu przenikający skrytości Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiego grzechu, zachowaj nas, Panie.
Od pokus i zasadzek złego ducha, zachowaj nas, Panie.
Od zuchwałości i rozpaczy, zachowaj nas, Panie.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie, zachowaj nas, Panie.
Od uporu i zatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej zmazy ciała i duszy, zachowaj nas, Panie.
Od ducha nieprawości, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej pychy i kłamstwa, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej obłudy i nieszczerości, zachowaj nas, Panie.
Od próżności i lekkomyślności, zachowaj nas, Panie.
Od lenistwa i niedbalstwa w służbie Twojej, zachowaj nas, Panie.
Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej nieroztropności i pomyłek, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkich złych duchów, zachowaj nas, Panie.

Przez Twoje przedwieczne pochodzenie od Ojca i Syna, wybaw nas, Panie.
Przez poczęcie Jezusa Chrystusa, które się stało za Twoją sprawą, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje zstąpienie na Jezusa Chrystusa w Jordanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje zstąpienie w dzień Zielonych Świąt, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją miłość i miłosierdzie Twe nieskończone, wybaw nas, Panie.
W wielki dzień sądu, wybaw nas, Panie.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, żyjąc duchem, duchem także działali, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, pomnąc na to, że jesteśmy Twoją świątynią, wysłuchaj nas, Panie.
Duchu Święty, nigdy jej nie znieważali, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy sprawy ciała duchem umartwiali, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Świętym Duchem Bożym, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy zachowali jedność umysłów dążąc do pokoju, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy doświadczali duchy, czy są od Boga, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś w nas odnowił ducha prawego, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Błagamy Cię, Boże wszechmogący, abyś nas nieustannie
wspierał łaską Ducha Świętego, byś oczyszczając przez
miłosierdzie swoje zmazy serc naszych, zachował nas
ponadto od wszelkiego złego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Litania Loretańska

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Królowo Rodziny, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Królowo Świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim,
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić
od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Litania do Wszystkich Świętych

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.
Święty Abrahamie, módl się za nami.
Święty Mojżeszu, módl się za nami.
Święty Eliaszu, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święta Anno, módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Święci: Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święci: Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu, módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, módl się za nami.
Święty Marku, módl się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Polikarpie, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święty Cyprianie, módl się za nami.
Święty Bonifacy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.
Święte: Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święta Mario Goretti, módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

Święci: Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
Święty Ambroży, módl się za nami.
Święty Hieronimie, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Patryku, módl się za nami.
Święci: Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.
Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Bernardzie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Jacku, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
Święty Wincenty z Paulo, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święty Janie Bosco, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso z Avili, módl się za nami.
Święta Różo z Limy, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, módl się za nami.
Święty Ludwiku, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw nas, Panie.

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś pogrzebany, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zmartwychwstałeś, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który wstąpiłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziej pokuty, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości,
spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie.
Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,
spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,
zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Litania do Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.     

Litania do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boż, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Święty Jerzy, Męczenniku, - módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa - módl się za nami
Wierny świadku Ewangelii - módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela - módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej - módl się za nami
Oddany od dzieciństwa Bogu - módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie - módl się za nami
Gorliwy w służbie ołtarza - módl się za nami
Pragnący naśladować świętych - módl się za nami
Wierny głosowi powołania - módl się za nami
Apostole godności człowieka - módl się za nami
Obrońco nienarodzonych -módl się za nami
Miłosierny dla cierpiących - módl się za nami
Wrażliwy na los pokrzywdzonych - módl się za nami
Dobry pasterzu ludzi pracy - módl się za nami
Uczący zło dobrem zwyciężać - módl się za nami
Wzywający do męstwa i solidarności -módl się za nami
Broniący wartości ewangelicznych - módl się za nami
Przestrzegający przed chęcią odwetu - módl się za nami
Wzywający do trwania w nadziei -módl się za nami
Niesprawiedliwie oskarżany -módl się za nami
Okrutnie umęczony -módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca - módl się za nami
Męczenniku prawdy i wolności - módl się za nami
Orędowniku spraw Kościoła i narodu - módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności
uczyniłeś Świętego Jerzego prezbitera niezłomnym
świadkiem Ewangelii miłości wejrzyj na jego męczeńską
śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego
przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności
i zło dobrem zwyciężali.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Litania za Zmarłych

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.

Święta Maryjo, módl się za nimi.
Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci niewinni młodziankowie, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci biskupi i wyznawcy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci doktorzy Kościoła, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci kapłani i lewici, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte panny i wdowy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nimi.

Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.
Bądź im miłościw, wysłuchaj ich, Panie.

Od mąk czyśćcowych, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw ich, Panie.
Przez trudy Twego życia, wybaw ich, Panie.
Przez krzyż i mękę Twoją, wybaw ich, Panie.
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw ich, Panie.
Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw ich, Panie.
Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw ich, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, Pocieszyciela, wybaw ich, Panie.

My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami,
wysłuchaj nas, Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył
wysłuchaj nas, Panie.
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył
wysłuchaj nas, Panie.
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
wysłuchaj nas, Panie.
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył,
wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
O. Od wszystkich ich więzów.

Módlmy się:
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych,
udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia
wszystkich grzechów, niech przez pokorne prośby nasze
dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.